Produkty ekologiczne to już priorytet na europejskim rynku. Wielu producentów stawia na ekologiczne surowce swoich produktów.

Głównym produktem Naszej firmy LIVING FOOD SP. Z O.O. są ekologiczne bezmleczne koncentraty i napoje probiotyczne serii JOY DAY a także biostarter do produkcji zakwasu chlebowego oraz synbiotyk z otrąb orkiszowych.

Dzięki innowacyjnym wdrożeniom w stosowaniu naturalnej biotechnologii zyskaliśmy uznanie i zaufanie klientów. Produkty nasze posiadają liczne wyróżnienia, w tym przez Fundacje Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu.

Produkty probiotyczne serii JOY DAY stały się już marką będącą gwarancją najwyższej jakości spożywczych produktów probiotycznych zawierających kompleks żywych szczepów bakterii prozdrowotnych.

Regularnie przeprowadzane są odpowiednie badania i testy rozwojowe produktów w naszym laboratorium L_FOOD_2016mieszczącym się w siedzibie firmy w Trzcielu, gdzie także odbywa się produkcja. Do badań stosowany jest sprzęt najnowocześniejszy w Europie w tym cytometry przepływowe. Cytometria przepływowa umożliwia analizę parametrów badanych komórek i wielowymiarową analizę statystycznych cech komórek (np. bakterii) w badanej próbce, dających podstawę do odpowiednich wniosków dotyczących np. zachowania bioróżnorodności i żywotności flory bakteryjnej znajdującej się w badanych preparatach.

Cały system produkcji i kontrola produktów oparte są o procedury obowiązujące we wdrożonym systemie HACAP. Nad prawidłowym systemem i jakością produkcji czuwa wykwalifikowany/sprawdzony personel.

Przykładamy wielką wagę do jakości produktów, do bogactwa ich bioaktywnych składników oraz do odtwarzania naturalnej witalności znajdujących się w produktach, żywych kultur bakterii probiotycznych. Posiadamy wyniki licznych badań, potwierdzających wskazywaną jakość, prozdrowotne właściwości i skład naszych produktów, przeprowadzanych w laboratoriach instytucji, z którymi współpracujemy:
– Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.
– NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna,
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
– Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w Warszawie,
– Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

 

Na rynku polskim jesteśmy liderem w promowaniu profilaktyki probiotycznej a uznanie wśród Polaków wciąż rośnie, o czym świadczy współpraca z wieloma hurtowniami i szeroka możliwość zakupu w większości sklepów ze zdrową żywnością.

Wszystkie nasze produkty posiadają CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
Realizując nasz cel odczuwamy radość i satysfakcję z tego co już udało nam się dokonać!

LIVING FOOD SP. Z O.O.  ul. Świerczewskiego 15, 66-320 Trzciel.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000350884. Kapitał zakładowy: 424.000 PLN.
NIP 5961723742, REGON 080408061.