Jędrzej Soporowski – dietetyk, specjalista profilaktyki probiotycznej. Promotor ekologii życia oraz wpływu pozytywnych czynników, w tym probiotycznej flory bakteryjnej, na witalność i zdrowie człowieka. Autor receptur produktów probiotycznych serii JOY DAY zawierających w swym składzie żywe szczepy bakterii o działaniu probiotycznym.

Prowadzi zajęcia, spotkania i prelekcje. Jest autorem książek i wielu publikacji na temat wpływu pozytywnych czynników, w tym probiotycznej flory bakteryjnej. Od ponad 15 lat, bez przerwy, zajmuje się analizą oddziaływania pożywienia i świadomego odżywiania się na zdrowie oraz przemiany zachodzące w organizmie człowieka. W tym celu doświadczał między innymi różne diety w tym diety oczyszczające i obserwował ich wpływ na trawienie, na reakcję ciała, na układ wydalniczy, na samopoczucie i w konsekwencji na zdrowie.

Poznając współzależności układu odpornościowego, układu trawiennego i układu wydalniczego zwraca szczególną uwagę na wpływ enzymów trawiennych produkowanych przez probiotyczną florę bakteryjną na odporność organizmu i witalność gospodarza, w którego trzewiach ta flora bytuje.

W skrócie przedstawia to następująco:
Układ odpornościowy jest generatorem zarówno enzymów odpornościowych jak i trawiennych. Im więcej produkuje enzymów trawiennych do rozkładu spożytego pokarmu (jest tak, gdy brakuje w organizmie bakterii probiotycznych rozkładających pokarm), tym mniej jest w stanie wytworzyć enzymów odpornościowych niezbędnych do ochrony przed infekcjami i chorobami.

Stwierdzenie to prowadzi do prostego wniosku: „Albo mniej jedz (odciążysz w ten sposób układ odpornościowy), albo stosuj diety jakie lubisz ale zadbaj o obecność bakterii probiotycznych w swoim organizmie. Wtedy one zadbają o zdrowie twojego ciała, dla którego metabolizm, doskonała przemiana materii i sprawny układ immunologiczny, to witalność i długowieczność.

Ponieważ jednak zjadane posiłki są najczęściej dość obfite, Jędrzej Soporowski dociekał sposobów maksymalnego wykorzystania wprowadzonego do organizmu pokarmu, by ostatecznie, w sposób naturalny, stymulowany przez sam organizm móc mniej jeść i czuć się coraz lepiej i tak… zwrócił szczególną uwagę na rolę prozdrowotnej flory bakteryjnej w organizmie człowieka.

Pierwszym znacznym efektem jego pracy było uzyskanie własnego doskonałego zdrowia oraz napisanie i wydanie książki pt. „Przedświt” (Wydawnictwo Medium 2005r.), w której przedstawia, między innymi, praktyczne, sprawdzalne zasady zdrowego i świadomego odżywiania oraz wpływu zmian w sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości na zdrowie człowieka. Od grudnia 2005r. do grudnia 2009 był także współwydawcą i redaktorem naczelnym czasopisma „CRYSTAL Nowy świat”, które zawierało stały dział poświęcony zdrowiu, i w którym drukował własne prace na temat świadomego odżywiania.

Kolejny etap, to szczególne zwrócenie uwagi na bakterie probiotyczne i ich znaczenie dla prawidłowych funkcji organizmu człowieka. Zgłębiając temat poznawał negatywne czynniki takie jak emocje, stres, antyutleniacze, antybiotykoterapia, czy chemioterapia mające destrukcyjny wpływ na tę pożyteczną florę bakteryjną zasiedlającą organizm.

Poszukując ogólnodostępnych artykułów spożywczych i suplementów diety zawierających w swym składzie bakterie kwasu mlekowego, latem 2006 roku trafił na produkty duńskiego ekologa Erika Nielsena zawierające w swym składzie bakterie kwasu mlekowego i zafascynował się jego pracą.

Po pewnym czasie doszedł jednak do wniosku, że bakterie kwasu mlekowego, to jedynie wyizolowana część pożytecznej flory bakteryjnej niezbędnej człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania jego organizmu. Potwierdzenie przyszło niespodziewanie szybko. Zimą 2006 roku na zajęciach seminaryjnych prowadzonych w Poznaniu przez siebie i żonę Małgorzatę Soporowską, jedna ze słuchaczek z Niemiec opowiedziała o preparatach zawierających w swym składzie pożyteczne mikroorganizmy działające regeneracyjnie na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt, stosowanych chętnie i z wielkim powodzeniem przez Niemców.

Tym sposobem Jędrzej Soporowski trafił na pierwsze informacje o niezbędności współdziałania kompleksu pożytecznych mikroorganizmów współdziałających ze sobą na zasadzie synergii. Wiele wskazuje na to, że ta optymalna zależność została rozpoznana i zestawiona z natury przez japońskiego profesora z Okinawy Teruo Higę już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Kolejne dwa lata studiowania dostępnych materiałów, praktycznych obserwacji i doświadczeń umożliwiających jak najdokładniejsze poznawanie wpływu probiotycznych mikroorganizmów na środowisko człowieka i odwrotnie, złożyły się na osobiste stwierdzenie, że oto dotarł do źródła harmonii mikrobiologicznej i immunologicznej organizmu człowieka. Należy teraz do tych osób, które w pełni zdają sobie sprawę z fundamentalnego znaczenia prozdrowotnej, probiotycznej flory bakteryjnej na witalność i zdrowie organizmu człowieka.

Jędrzejowi Soporowskiemu będącemu promotorem ekologii życia przyświeca jasno sprecyzowany cel -optymalne zdrowie człowieka i ekosystemu planety.

Uważa on, że drogą do uzyskania tego stanu jest między innymi świadome odżywianie, prozdrowotny styl życia i powszechny dostęp do zdrowej żywności. Z tym, że jeśli chodzi o żywność, to na szczególną uwagę zasługuje żywność funkcjonalna.

Jednak barierą dla większości ludzi jest znaczny koszt zakupu żywności prozdrowotnej.

Mając to na uwadze Jędrzej Soporowski coraz wnikliwiej poznawał właściwości bakterii probiotycznych, technologie ich pozyskiwania coraz szersze ich zastosowania na wszystkich już kontynentach. W konsekwencji zaczął wraz z zespołem specjalistów własne doświadczenia i prace mające na celu opracowanie receptury dla napoju funkcjonalnego zawierającego takie ilości żywych kultur bakterii prozdrowotnych, by miały one znaczący wpływ na wsparcie procesów prozdrowotnych organizmu człowieka.


Dziś dzięki ich wieloletniej pracy oferujemy Państwu ekologiczne produkty z serii JOY DAY zawierające w swym składzie żywe szczepy bakterii probiotycznych, które oprócz przystępnych cen charakteryzują się niezwykłą prozdrowotnością.

Przeprowadzane doświadczenia i badania umożliwiają nam coraz pełniejsze doznania pozytywnego wpływu bakterii probiotycznych znajdujących się w napojach i naszych produktach spożywczych na organizm człowieka.

Charakteryzują się one przede wszystkim pozytywnym wpływem na witalność oraz lekkości i poprawę samopoczucia u spożywających napój. Jest tak ponieważ składniki naszych produktów wpływają wspomagająco m.in. na proces trawienia, neutralizację wzdęcia i oczyszczanie układu wydalniczego, hamowanie procesów gnilnych i produkujących toksyny.

Nasze produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki, których pozytywny wpływ na na organizm człowieka potwierdza współczesna nauka. W praktyce regularna dbałość o obecność probiotycznej flory bakteryjnej w organizmie może skutkować lepszym samopoczuciem.

Całość produkcji z należytą starannością nadzoruje Jędrzej Soporowski.